Manatí

Manatí

Característiques

Les seves característiques són la seva apariéncia a l'animal anomenat elefant per això fa renovació de les seves dents amb molta frequència

Explicació

De fet, actualment només existeixen al voltant de 3.000 espècimens. La principal amenaça és la contaminació marítima, ja que menja algues, les quals passen a ser tòxica per a aquesta espècie.